تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 

دوستان و همنوردانم در سفري ديگر به نپال اما از جنسي ديگر

سفري ديگر به نپال اما از جنسي ديگر... اين بار براي نکوداشت از يه دوست و کوه نورد خوب و دوست داشتني کشورمان ... عظيم قيچي ساز و همچنين با شعاري زيبا که " هيچ کودکي نبايد بخاطر نداشتن پدر و مادر از عشق و شادي محروم باشد.
پيمودن دور بزرگ آناپورنا با دوچرخه از مبدا بسي ساهار( 823 متري ) بوده و با عبور از روستاهاي بلبله ، تال ، مانانگ و ... و در نهايت عبور از گردنه 5416 متري ترونگ لا بوده و در نهايت به روستاي تاتوپاني ( 1190 متري ) ختم مي شه .. اما اين پايان راه نيست ..صعود مجدد به ارتفاع 2850 متري و صعود قله 3211 متري پون هيل و ادامه راه به سمت بيس کمپ ماچاپوشار و بيس کمپ آناپورنا... و ......

همچنين ياران در اين برنامه دوستان هميشگي محمد عليان و جواد سيدي مي باشند .
باقي بقاي شما ...
زرين 
 

<b></b>
 
 
 
 
"تشکراز دوستان و همنوردانم که همراهي مرا نيز در اين سفر قبول کرده اند،آرزوي سلامتي وشادکامي"
عظيم قيچي ساز