تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 

"عظيم قيچي ساز" بر فراز "چوايو " ايستاد

ساعت 8:50

"عظيم قيچي ساز" ساعت 12:30 شب (به وقت محلي) از کمپ 2 حرکت خود را آغاز کرد و پس از هفت ساعت و نيم تلاش، سرانجام ساعت 8 صبح (5:45 صبح به وقت ايران) موفق شد قله "چوايو" به ارتفاع 8201 متر، ششمين قله مرتفع جهان و "دوازدهمين" قله هشت هزارمتري‌اش را صعود کند. وي در حال حاضر در کمپ 2 به سر مي‌برد.

لازم به توضيح است؛ "قيچي ساز" قله چوايو را بدون استفاده از اکسيژن مصنوعي و بدون استخدام شرپا صعود کرده است.

September 26 Azim Gheichisaz left C2 at 12:30 am and reached the summit of Cho Oyu at 8:00am local time. He summitted Cho Oyu as his 12th 8000 meter peak. Azim is at C2 now.