تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 
اخبار  دريافتي از چوايو

اخبار دريافتي از چوايو

92/7/8   

"عظيم قيچي‌ساز" امشب از طريق فرودگاه امام خميني وارد تهران شد.                                                                                                             

92/7/6   

"عظيم قيچي‌ساز" صبح امروز کمپ اصلي "چوايو" را ترک کرد و ساعت 9 شب به شهر "کاتماندو" پايتخت "نپال" رسيد.                                                          

92/7/5  

نمودار تلاش "عظيم قيچي‌ساز" بر روي ششمين قله مرتفع جهان "چوايو"          

92/7/4   

ساعت 23   

آقاي "فرران لتورره" (Ferran Latorre) عکس هايي از صعود امروز را در فيس بوک به نمايش گذاشته است.

از راست به چپ: "عظيم" و "فرران" بر فراز قله "چوايو". قلل "اورست" و "لوتسه" در پس‌زمينه مشاهده مي‌شوند.

سايه قله "چوايو" از ارتفاع 8100 متر

ساعت 18   

"عظيم قيچي ساز" ساعت 5:45 عصر امروز (به وقت محلي) به کمپ اصلي بازگشت.

92/7/3   

"عظيم قيچي ساز" ساعت 11 صبح (به وقت محلي) کمپ اصلي را ترک کرد و پس از 6 ساعت کوهنوردي، ساعت 5 عصر به کمپ 2 (7100 متر) رسيد. وي قصد دارد در صورت مساعد بودن شرايط، امشب ساعت 12 به سوي قله چوايو حرکت کند. همچنين "قيچي ساز" خبر داد، 3 کوهنورد روس و 3 شرپا امروز موفق به صعود قله شدند که 2 تن از کوهنوردان روس با اسکي فرود آمدند.

September 25 Azim is at camp 2(7100m) and will go for the summit push tonight. He left the BC at 11 am and after 6 hours of climbing reached C2. Tonight if the weather is fine, he will start his summit push at midnight. Also Azim reported that today 3 Russian climbers and 3 Sherpas summitted Cho Oyu and 2 of the Russians skied down from the summit.

92/7/1   

آقاي "فرران لتورره" (Ferran Latorre)-هم‌نورد اسپانيايي "عظيم"- عکس هايي از چند روز اخير را در وب سايت شخصي‌اش به نمايش گذاشته است. با اجازه خود او عکس‌هايش را به اشتراک مي‌گذارم.

"فرران" و "عظيم" در کمپ 2

نمايي از کمپ2

"عظيم" در راه کمپ2 

"فرران" و "عظيم" در کمپ1

کمپ1

کمپ2

92/6/31   

"عظيم  قيچي ساز" به کمپ اصلي بازگشت. وي قصد دارد چند روزي را استراحت کند و منتظر هواي مساعد براي تلاش نهايي بماند. "عظيم" همه لوازمش را به کمپ 2 (7100 متر) منتقل کرده است و قصد دارد در تلاش نهايي مستقيماً از کمپ اصلي به کمپ 2 رفته و از کمپ 2 به سوي قله برود. (اکثر کوهنوردان کمپ 3 به ارتفاع 7400 متر را هم برپا مي‌کنند و از کمپ 3 براي صعود قله تلاش مي‌کنند.)

September 22 Azim is back in the Base Camp. He will stay in the BC for a few days and if the weather is fine he will prepare for the final push. Azim has left all his necessary equipment at C2(7100m). In the final push he will go directly to C2 and from there he will go for the summit. (Most of the climbers set a third camp at 7400m and climb to summit from there.)   

92/6/30   

"عظيم قيچي ساز" خبر داد، "شب گذشته را در کمپ 1 گذراندم. امروز ساعت 9:30 صبح (به وقت محلي) پس از جمع کردن چادر و همه وسايلم (20 کيلو) به سمت کمپ 2 (7100 متر) حرکت کردم. مسير دشواري نبود اما ناچار به برف کوبي همه مسير شديم و ساعت 1:30 به کمپ 3 رسيدم. شب را اينجا خواهم ماند و صبح فردا به کمپ اصلي برمي‌گردم."

September 21 Azim informed us that "Last night I was at camp 1 and today at 9:30 am after packing all my stuff(20Kg) went up towards camp 2(7100m). It was not a difficult route but we did heavy snow walk. It was 1:30 pm that I arrived at C2. I will stay at C2 tonight and will be back at the BC tomorrow morning."

92/6/29 

"عظيم قيچي ساز" طي تماسي خبر داد، "پس از حادثه بهمن، 2 روز بارش برف باعث شد در کمپ اصلي ماندگار شوم. اما امروز صبح با آسماني صاف و هوايي نسبتاً سرد روبرو شدم. قصد دارم ظهر به طرف کمپ 1 (6400 متر) بروم و شب را آنجا مانده سپس در صورت مساعد بودن شرايط فردا به سمت کمپ 2 (7100 متر) حرکت کنم. اميدوارم بتوانم دوره هم هوايي را در اين مرحله به پايان برسانم."

September 20 Azim said: "After the avalanche, it was snowing for 2 days, so I stayed at the BC. Today its cold but sky is clear. In the afternoon I am going to C1(6400m) and will be there tonight. If everything is fine tomorrow I will ascend to C2(7100m). I hope by that, I can finish my acclimatization."

92/6/27

در سايت شخصي "فرران" (Ferran Latorre) -يکي از اعضا تيم چوايو- که ساعتي پيش به روز رساني شد مي‌خوانيم، "ديروز بهمني بين کمپ 1 و 2 فرو ريخت و سه نفر از چهار شرپايي را که در حال صعود بودند، مصدوم کرد. بارش سنگين برف در روزهاي اخير و باد دلايل اصلي اين حادثه بودند. بهمن بزرگي نبود اما قابل ملاحظه بود و حدود 100 متر عرض داشت.... يکي از شرپاها شديدا مصدوم شد (چندين بريدگي و کبودي در صورت و دست و پا). او ديروز به مرز و امروز با هليکوپتر به کاتماندو منتقل شد..."

92/6/26 - ساعت 18   

"عظيم قيچي ساز" خبر داد، حدود ساعت 12 ظهر امروز (به وقت محلي) شرپاهايي که بين کمپ 1 و کمپ 2 در حال ثابت گذاري مسير بودند دچار بهمن شدند. سه تن از شرپاها در اين حادثه صدمه ديدند و حال يکي از آنان وخيم است. وي با برانکارد به کمپ اصلي منتقل شد. حال ديگر نفرات مستقر در کمپ اصلي و کمپ1 مساعد است.

September 17 Azim just informed us that today at around 12:00 pm sherpas were hit by an avalanche between Camp 1 and 2. The sherpas were there for setting fixed ropes. Three of the sherpas are injured and unfortunately one of them is in sever condition and has been brought down to the BC by a stretcher. Everybody else at Camp 1 and BC are fine.

92/6/26

 http://azimgheichisaz.com/images/news/cho%20oyu/international_cho-oyu_expedition_2013.jpg

کمپ اصلي چوايو - چپ به راست: "عظيم قيچي ساز"، "آلکس باربر" از آمريکا، "بروس گيبنز" از استراليا، "گيا تورتلادز" از گرجستان، "مينگما" از نپال (سردار تيم و همچنين شرپا شخصي "بروس") و "فرناندو لاتوره" از اسپانيا.

Left to right : "Azim Gheichisaz" from Iran, "Alex Barber" from USA, "Bruce Gibbens" from Australia, "Gia Tortladze" from Georgia, "Mingma " from Nepal and "Fernando Torres Latorre" from Spain.

92/6/24     

"عظيم قيچي ساز" راهي کمپ 1 شد. وي 7 صبح امروز پس از پايان مراسم پوجا، با کوله‌اي حاوي لوازم شخصي‌اش (15 کيلو) کمپ اصلي را ترک کرد و پس از 3 ساعت کوهپيمايي به کمپ 1 (6400 متر) رسيد. "عظيم" پس از برپايي چادرش و استراحتي 2 ساعته به کمپ اصلي بازگشت.

September 15 Azim reached Camp 1(6400m). After Puja ceremony at 7:00 am, Azim went up to Camp 1 which took him 3 hours. He took some of his stuff (about 15 Kg) to that camp and after setting his tent and staying there for 2 hours, he returned back to the BC.
 

92/6/22   

"عظيم قيچي ساز" خبر داد، "امروز  پس از راهپيمايي 2 ساعته به کمپ اصلي چوايو (5650 متر) رسيدم. بالغ بر 14 تيم در کمپ به سر مي‌برند و تا جايي که مطلع شدم بعضي از تيم‌ها تا کمپ 1 بالا رفته‌اند. 2 تا 3 روز آينده مراسم "پوجا" (Puja) انجام خواهد شد. سپس راهي کمپ‌هاي بالا خواهم شد."

September 13 Azim informed us that today after 2 hours of trekking he reached the Base Camp(5650m) and there are more than 14 teams in Cho Oyu BC. Some teams have climbed till Camp 1. In two or three days the Puja Ceremony will be held and Azim will climb to higher camps...   

92/6/21 

"عظيم قيچي ساز" پس از 3 ساعت راهپيمايي ظهر امروز به محلي معروف به "کمپ مياني" (Middle Camp) به ارتفاع 5350 متر رسيد. وي فردا عازم کمپ اصلي قله چوايو خواهد شد.

September 12 After 3 hours of trekking, Azim reached the Middle Camp at 5350m. Tomorrow he will leave the Middle Camp towards the Chu Oyo Base camp.  

92/6/18

"عظيم قيچي ساز" صبح امروز به همراه ديگر نفرات تيم روستا "تينگري" را ترک کرد و پس از 3 ساعت به محلي معروف به "کمپ اصلي چيني ها" (Chinese Base Camp) - انتهاي مسير ماشين رو - به ارتفاع 4900 متر رسيد. "قيچي ساز" گفت براي 2 تا 3 روز آينده در اين محل خواهد ماند.

September 9 Azim has left Tingri and after 3 hours arrived to the Chinese Base Camp (4900m). He will stay there for 2 or 3 days.

 92/6/16   

"قيچي ساز" خبر داد: "امروز طبق معمول با ماشين به راه افتاديم و به گردنه مرتفع و زيباي "تنگلا" (Tongla pass) به ارتفاع 5100 متر رسيديم. بعد از اين گردنه ديگر مي شود قلل شيشاپانگما (8013 متر) و چوايو (8201 متر) را ديد. البته هنوز موفق به ديدن قله چوايو نشده ام. سراسر قله را ابر فرا گرفته است. حدود ساعت 12 به شهر کوچکي به نام "تينگري" (Tingri) به ارتفاع 4350 متر رسيديم. چيزي که برايم خيلي عجيب است، همه تابلوها در شهرها و جاده ها فقط و فقط به زبان چيني است! تمام خانه هاي تبتي و قديمي تخريب شده و از نو با سيمان و بتون ساخته شده اند. بر خلاف طبيعت، روستا ها هيچ حسي را منتقل نمي کنند. اينجا همه چيز چيني است!! امشب را در شهر "تينگري" خواهيم ماند."

September 7 Azim said, 'We arrived to the high and beautiful Tongla Pass (5100m). Now we can see Chu Oyo and Shishapangma. However, its cloudy up there and Chu Oyo peak is still hidden. At around 12 o'clock we arrived to a small town called, Tingri (4350m) and we'll stay there tonight. The strange thing in this town is that every thing from buildings to traffic signs are Chinese! Unlike its mesmerizing nature, villages don't inspire me!'    

92/6/15    

"قيچي ساز" امروز به قصد هم هوايي به ارتفاعات "نيالام" (3800 متر) تا ارتفاع 4800 متر رفت. وي امشب را هم در "نيالام" سپري خواهد کرد.

September 6 Azim had a trekking upto 4800m around Nyalam for acclimatization. 

92/6/14

"عظيم قيچي ساز" اعلام کرد، وي به همراه ديگر نفرات تيم امروز ساعت 8 صبح به مرز رسيدند و بعد از 1 ساعت انتظار در صف طولاني ماشين هايي که همگي به مقصد تبت مي رفتند، از روي پل مرتفعي که معروف است به "پل دوستي" عبور کردند و وارد خاک تبت شدند. آنان عصر امروز به شهر کوچک "نيالام" (Nyalam) خواهند رسيد و شب را در مسافرخانه اي سپري خواهند کرد. 

September 5 Azim and other team members arrived at the border at 8:00 am and after an hour of waiting in the long queue of vehicles all passing to Tibet they crossed the border through the "Friendship Bridge". In the evening they will arrive in a small town, Nyalam, and will stay there tonight.    

92/6/13   

"عظيم قيچي ساز" طي تماس تلفني گفت:

"ساعت 6 صبح امروز به همراه ديگر اعضا تيم در زير بارش باران با اتوبوس از کاتماندو به طرف مرز تبت حرکت کردم در جاده اي کوهستاني که چندين قسمت آن به علت ريزش کوه بر اثر بارش زياد و رانش زمين مسدود شده بود. به ناچار توقف هاي طولاني در مسير داشتيم. همين امر باعث شد به موقع به مرز نرسيم.

ساعت 4 بعد از ظهر به روستايي زيبا به نام "کداري" (Kodari) رسيديم. امشب را در مسافرخانه اي خواهيم ماند و فردا صبح به اميد خدا از مرز عبور خواهيم کرد و همچنان باران مي بارد!"

Today (4th September) at 6:00 am we left Kathmandu towards the Tibetan border. It is raining and it caused long stops on the way because the roads are blocked after heavy rain and landslide. That is why we couldn't reach the border on time.

At 4 pm we arrived to a beautiful village called "Kodari" and we'll stay there tonight. Tomorrow morning hopefully we will cross the border.

92/6/12  

عظيم قيچي ساز بامداد 10 شهريور تهران را ترک کرده و عصر همان روز به کاتماندو رسيد. وي روز گذشته را (12 شهريور) به تهيه کسري مواد غذايي مورد نياز براي سفر به تبت و ديدار دوستان گذراند.

عظيم قيچي ساز امروز با شرکت طرف قرارداد (َAsian Trek) و همچنين اعضا تيم ملاقات کرد. تيم چوايو متشکل از 5 نفر از کشورهاي استراليا، اسپانيا، گرجستان، آمريکا و ايران است. قيچي ساز قصد دارد در صورت اخذ ويزا (عصر امروز مشخص خواهد شد) فردا (13 شهريور) به همراه تيم به سمت مرز تبت حرکت کند.

Azim left Tehran and arrived to Kathmandu on first of September. He completed his expedition food supply and visited his friends in Kathmandu today.

Also Azim met the expedition organizers, the Asian Trek, and other team members. Chu Oyo team is made up from five climbers who are from Australia, Spain, Georgia, USA and Iran. If granted the visa, Azim Gheichisaz will leave Kathmandu towards the Tibetan border on 4th of September.