تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 
آغاز تلاش براي صعود قله 8201 متري چوايو

آغاز تلاش براي صعود قله 8201 متري چوايو

اوايل هفته گذشته با خبر شدم که احتمالا با درخواستم براي ويزاي تبت موافقت خواهد شد و بايد براي سفر آماده شوم. از اواسط هفته شروع به جمع آوري وسايل و تهيه بليط کردم تا اينکه بتوانم طبق برنامه  2 سپتامبر (11 شهريور) در کاتماندو باشم. 3 سپتامبر (12 شهريور) به سفارت بروم و در صورت گرفتن ويزا، 4 سپتامبر (13 شهريور) به همراه تيم به سمت مرز تبت حرکت کنم. از مليت اعضاي تيم هنوز هيچ اطلاعي ندارم و منتظرم در کاتماندو آنان را ملاقات کنم.

I have been informed that probably I will get the visa to enter Tibet. My schedule is being in Kathmandu on September 2, going to the embassy on 3rd and if I get the visa, I will join the expedition on 4th of September.

I have not met the team members yet. 
Let's hope to get the visa and begin my 12th 8000er!   

اميد دارم که در صورت دريافت ويزا تبت فعاليت خود را بر روي دوازدهمين قله هشت هزاري ام آغاز کنم.

روز شمار تقريبي صعود به قله چوايو:

 

روز

برنامه

1

Arrival Kathmandu,  

2

Kathmandu free day,  

3

Drive to Kodari, transfer to Zhangmu 

4

Drive to Nyalam, Guest House

5

Acclimatization at Nyalam, Guesthouse

6

Drive to Tingri, 

7

Rest at Chinese Base Camp

8

Trek towards ABC (camp in between)

9

Arrive at Advance Base Camp

10-35

Climbing period of Cho Oyu

36

Trek from Advance Base Camp to Chinese Base Camp

37

Drive to Zhangmu, 

38

Drive to Kathmandu, 

39

Free day in Ktm,

40

Final departure

:چوايو*

(Cho Oyu) "الهه ي فيروزه" در 20 کيلومتري غرب کوه اورست قرار دارد، اين کوه در رشته کوههاي هيماليا و در مرز بين چين و نپالمي باشد. با وجود اينکه اين قله 8021 متر ارتفاع دارد ولي به دليل شيب نه چندان زياد آن، اکثر کوهنوردان آن را آسان ترين صعود هشت هزار متريها مي دانند.امروزه پس از اورست بيشترين صعود يک 8000 متر را داراست و البته از نظر آمار صعودها به کشته ها داراي در رده آخر قلل 8000 متري قرار دارد.

7 عضو تيم ملي کوهنوردي ايران در تاريخ 21 ارديبهشت 79 موفق به صعود قله چوآيو از مسير نرمال شمال غرب شدند. دو شرپا اين کوهنوردان را در فتح قله همراهي و ياري مي کردند.

*منبع ويکي پديا