تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 
عظيم قيچي ساز به کشور بازگشت.

عظيم قيچي ساز به کشور بازگشت.

عظيم قيچي ساز عصر امروز ساعت 6 از طريق فرودگاه امام به کشور بازگشت. وي در چند روز آينده به تبريز باز خواهد گشت.