تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 

تصاويري از عظيم قيچي ساز بر بلنداي ماکالو

اين تصاوير متعلق است به روز 4 ارديبهشت که عظيم قيچي ساز به همراه "يانگ"، "ليو" و شرپاي آنان "دندي" موفق شدند در ساعت 10:30 صبح بر فراز قله ماکالو به ارتفاع 8481 متر پنجمين کوه مرتفع جهان بايستند.

 

The images of Azim Gheichisaz on the summit of Makalu

These photos shows Azim Gheichisaz accompanying “Yung”, “lieu” and their Sherpa “Dendi” who successfully conquered the summit of Makalu, 8481 m the 5th highest peak at 10:30 the 24th April.