تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 
موفقيت و تراژدي

موفقيت و تراژدي

دان بووي "Don Bowie" کوهنورد کانادايي که در حال حاضر براي صعود به قله ماکالو تلاش مي کند، ديروز در سايت شخصي خود چنين نوشت:

" پيش از آنکه داستان سفرم به ماکالو را آغاز کنم لازم مي دانم گزارشي از اتفاقات اخير بدهم. 

من در حال حاضر در کنار تيمي از کشورهاي مختلف در سراسر جهان به سر مي برم. من مستقل از اين تيم صعود خواهم کرد که البته بيشتر اعضا آن امسال خيلي زود به منطقه آمده اند (هفتم آوريل) و در منطقه مستقر شده اند.

صبح روز 24 آوريل 4 نفر مدعي صعود به قله ماکالو شدند. عظيم قيچي ساز از ايران، چون فنگ-يانگ از چين، شيانگ يانگ-لويي از چين و دندي شرپا از نپال. من شخصاً عکس هاي عظيم را ديدم و تصديق مي کنم که او، آقاي چون فنگ-يانگ و دندي شرپا قله حقيقي را صعود کرده اند – در حالي که عظيم تمام مسير را بدون استفاده از کپسول اکسيژن صعود کرده است. من در سال 2012 با عظيم و هر دو چيني در کمپ اصلي آناپورنا بودم.

متأسفم که بايد به اطلاع برسانم آقاي شيانگ يانگ-لويي در هنگام بازگشت از قله سقوط کرده و جان خود را از دست داده است. افکار و دعا هاي قلبي من متوجه دوستان و خانواده اش است."