تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 
عظيم قيچي ساز بر فراز

عظيم قيچي ساز بر فراز "ماکالو "

ساعت 15:00  

عظيم قيچي ساز ديروز 4 ارديبهشت ساعت 10:30 صبح (به وقت محلي) موفق شد بر فراز قله سرسخت ماکالو به ارتفاع 8463 متر بايستد. روز گذشته به دليل اتمام شارژ باتري گوشي تلفن، قيچي ساز نتوانست خبر رساني کند. اما امروز طي تماسي از کمپ اصلي گفت: " 3 ارديبهشت ساعت 2:30 عصر از گردنه ماکالولا به سمت قله به راه افتاديم و شب بسيار سردي را پشت سر گذاشتيم!! و سرانجام ساعت 10:30 صبح ديروز موفق شدم به قله برسم... الله چُخ شُکُر!... نيم ساعتي از مناظر بي نظير اطرافم عکاسي کردم وسپس به سمت پايين حرکت کردم. شب را در کمپ 2 "ماکالولا"  گذراندم و صبح امروز به سمت کمپ اصلي راه افتادم. "

لازم به ذکر است؛ عظيم قيچي ساز يازدهمين صعود هشت هزارمتري خود را بدون استفاده از اکسيژن مصنوعي و بدون استخدام شرپا انجام داده است.